Actele necesare pentru cadastru si intabulare apartamente:
Actele necesare pentru cadastru si intabulare apartament variaza in functie de fiecare caz in parte:

I. Apartamentul a fost cumparat de la stat (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc) cu plata integrala:

- Contractul de vanzare-cumparare sau contractul de construire - copie legalizata;
- Procesul verbal de predare-primire al apartamentului - copie legalizata;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite Locale - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

II. Apartamentul a fost cumparat de la stat (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc) cu plata in rate:

- Contractul de vanzare-cumparare sau contractul de construire - copie legalizata;
- Contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate (daca exista) - copie legalizata;
- Procesul verbal de predare-primire al apartamentului - copie legalizata;
- Adeverinta achitare integrala - copie legalizata;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite Locale - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

III. Apartamentul a fost dobandit de la o persoana fizica (fie prin Contract de vanzare-cumparare, fie prin Contract de schimb, fie prin Act de donatie):

- Contractul de vanzare-cumparare sau Contractul de schimb sau Actul de donatie - copie legalizata;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite Locale - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

IV. Apartamentul a fost mostenit:

- Certificatul de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite Locale - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

V. Apartamentul a fost obtinut in urma unei sentinte judecatoresti:

- Sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - in original de la Judecatoria emitenta;
- Dovada achitarii sultei (daca exista) - copie legalizata;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite Locale - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

VI. Apartamentul a fost cumparat in baza Legii 112 / 1995:

- Contractul de vanzare-cumparare - copie legalizata;
- Adeverinta achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copie legalizata;
- Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite Locale - in original;
- Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI) - copii xerox;
- Schita anexa contract - copie xerox.


* Cadastru si intabulare in Bucuresti si Ilfov pentru apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane;
* Actualizari / Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului;
* Intabulare constructii noi - Inscriere constructie noua in Cartea Funciara;
* Dezmembrari si alipiri de terenuri intravilane si extravilane;
* Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize;
* Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC);
* Relevee constructii civile si industriale;
* Expertiza tehnica topografica extrajudiciara, identificare teren;
* Cadastru si intabulare pentru imobilele executate silit in conditiile art. 828 Cod Procedura Civila.